Somut Olmayan Kültürel Miras

(Bu güne kadar yapılmadıysa)

Devecilik kültürü ve deve güreşleri hakkında Kumluca’da yapılabilecek bazı önemli çalışmaları vurgulamak istiyorum.

Tarihin en eski dönemlerinden günümüze kadar uzanan bu geleneksel yapının korunması ve gelecek kuşaklara doğru bir şekilde aktarılması için

Somut Olmayan Kültürel Mirası Koruma sözleşmesi

çerçevesinde yapılacak çalışmalar büyük önem arz etmektedir. Kitle iletişim araçlarının hızlı gelişimine paralel olarak küreselleşmenin hız kazandığı ve kültürel değerlerin yok olmaya başladığı çağımızda, bu sözleşmeye uygun koruma ve bu kültürel mirası aktarma çalışmaları önemlidir.

Türk kültüründe ve günlük yaşamında deve, devecilik oldukça önemli bir yere sahip olmuştur ve bu nedenle bu bir kültürel mirastır. Bu mirasın korunması, koruma anlayışının ise genç kuşaklara aktararak yaşatmak temeline dayandırılması gerekmektedir.

Çocukların ve gençlerin bu hayvanlara sevgiyle yaklaşmasını sağlayacak, onları daha yakından tanıyacakları alanlar oluşturulmalı, böylece genç kuşaklarda hem hayvan sevgisi hem de deve sevgisi oluşturulmalıdır.

Devenin sadece bir güreş hayvanı olarak tanıtılması yerine develerle yapılacak koşu vb. gibi yarışlarla devecilik farklı spor alanlarında da desteklenmelidir.
Develerle yapılacak gezi alanları, özellikle tarihi ve arkeolojik alanların bu hayvanlarla gezilmesini sağlayacak yeni programlar düzenlenerek yöredeki devecilik canlandırılmalıdır.

Deve kültürü sadece deve güreşlerine bağlı olarak hatırlanmamalı, bu kültürün sürekli yaşatılması, UNESCO ifadesiyle sürdürülebilir kılınması için Kumluca Belediyesi tarafından yapılacak bir “Devecilik Müzesi” kurulmalıdır.

Bu düşünceler daha da geliştirilebilir ve bu kültürel mirasın yaşatılarak korunması sağlanabilir. Bunlar yapıldığı takdirde, bu kültürel mirasın bütün dünya tarafından tanınmasını sağlayacak
UNESCO

Somut Olmayan Kültürel Miras

Listesi’ne kaydını sağlayacak dosya başvurusu ve kayıt da gerçekleştirilebilir.


İŞTE ÖRNEK OLAY. SARIKEÇİLİ YÖRÜKLERİ BU İŞİ KOTARDILAR…..

Bir cevap yazın