SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS


Türk töresi, Türk büyükleri ve vasiyetleri, tarihi tecrübelerimiz,Ata sporları,atasözlerimiz,doğanın sırları,el sanatları,aile,akraba ve insan ilişkileri,geleneklerimiz,korunması ve yaşatılması gereken değerlerimiz ve öz kültürümüz Okullarda çocuklarımıza Yörük Akademisi olarak bizim tarafımızdan aktarılması,bir Milletin varlığı;Kültürüyle,koruduğu ve yaşattığı değerleriyle belli olur.


The First Step at the Education of the Safeguarding
of the Intangible Cultural Heritage: Folk Culture Course
Doç. Dr. M. Muhtar KUTLU*
Somut Olmayan Kültürel Mirasın (SOKÜM) Korunması Sözleşmesi’nin eğitime yönelik öngörüleri bağlamında, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı İlköğretim okullarının 6. 7. 8. sınıflarında “halk kültürü” adlı, 1
saatlik seçmeli ders, 2006–2007 Eğitim-Öğretim yılından itibaren aşamalı olarak uygulamaya konulmuştur.
Bu gelişme somut olmayan kültürel mirasın korunmasına yönelik örgün eğitim alanında gerçekleştirilen ilk
ve olumlu bir adım olmuştur. Bu gelişmenin ardında UNESCO ile gündeme gelen “Somut Olmayan Kültürel
Mirasın Korunması Sözleşmesi” ve buna bağlı izlenen süreçlerin önemli bir payı vardır. Kuşkusuz sözleşmenin
öngördüğü eğitim çabaları örgün eğitimle sınırlı değildir. Yaygın eğitim alanında gerçekleştirilecekler için
“Halk Kültürü Dersi”ni alacak öğrencilerin yaş grupları dikkate alındığında önemli bir zemin oluşturacaktır.
Somut olmayan kültürel miras
Toplumun sahip olduğu kültürel değerlerin bütünüdür.
“Somut olmayan” denmesinin nedeni,
değerlerin yok olmuş olması,
yok oluyor olması,
yok olacak olmasından duyulan kaygıdır.

“Folklor” kavramı kullanılsa meseleyi halkbilimciler,
“Kültür” kelimesi kullanılsa bu defa da etnologlar ve antropologlar sahiplenir diye, “Somut olmayan kültürel miras” kavramının türetildiğini düşünüyorum

Unesco’nun 2003’te kabul ettiği ve haziran 2018 itibarıyla 177 ülkenin taraf olduğu somut olmayan kültürel mirasın korunması sözleşmesi’nde; toplulukların, grupların ve kimi durumlarda bireylerin, kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, anlatımlar, bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel mekânlar olarak tarif edilmiş bir miras alanıdır. bu kavram çerçevesinde sözlü anlatımlar ve sözlü gelenekler, gösteri sanatları, toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler, doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar belirlenmiştir.
Türkiye 2006’da somut olmayan kültürel mirasın korunması sözleşmesine taraf olmuştur.
Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin, Somut Olmayan Kültürel Mirasla Öğrenme tekniklerini, hemen faaliyete geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum.
Yörük inisiyatifinin üzerinde büyük sorumluluk olduğunun bilincindeyim.
Bizim geleceğimiz, bizim geçmişimizle dokunmuş.
Her birimiz birer ilmek,
İlmekler ilmek ilmek.
Başta Kumluca Yörük Türkmen derneği olmak üzere,
Hepimiz, sorumluluk bilinciyle katkı koymalıyız.

Çocukluğumda, Gömbe’liyi, Kumluca’lıyı, Finike’liyi, Elmalı’lıyı konuşmasından ayırabiliyordum.

 

 

taştan ya da ağaçtan yapılmış, genellikle tahılın kabuğunu ayıklamada, tahıl ve benzeri şeyleri ezmede yararlanılan büyük havan.
Dibek taşı: Eskiden içinde çekirdek kahve ve buğday dövülen, ortası havan gibi oyuk, büyük taşlardan yapılmış araç. Bu taşlarda birçok insanın sırayla ellerindeki ağaçtan yapılmış büyük havan elleri ile buğday kırarlar.

Bir cevap yazın