ASIL BEYDAĞLARI

Kıyı sıradağları, Alakır vadisi çukurluğu ile körfez arasında uzanır (Markiz dağı, Gücer (Şapsal) dağları, Musa dağı, Eren dağı, Omurga dağı, Karadağ, Dazdağı, Tahtalı dağı, Katran/Kepez Dağı, Bereket dağı, Çalbalı dağı ve Bakırlı dağı) Arka tarafta yükselen asıl Beydağlarına göre alçaktır.

Arkadaki Alakır çayı vadisi ve özellikle körfez üstünde birdenbire büyük bir düzeye kadar yükselen bu sıradağ o kadar yarılmış, her yerinde o kadar parçalanmış, delik deşik olmuştur ki;
bu sıradağı, adeta birbirinden pek derin ve dar, eşsiz sarplıkta ve fakat kısa kısa vadilerle ayrılan birer dağ kümesi, kaya blokları, birer sivri haline gelmişlerdir.

Bu suretle, körfezden bu yönde bakılınca, kıyı üstünde birdenbire yükselen, çoğu piramit biçiminde ve birer kaya parçaları halinde sivrilen ve birbirini arka arkaya izleyen keskin dişli sayısız dağ sivrileri yükselir.

Asıl sırt, devamlı sıradağ daha geride, aşınma işinin çok daha zayıf olduğu Alakır vadisi tarafında kalır.

Bu sırttan doğarak, sivriler arasından geçerek körfeze doğru inen kısa akarsuların çoğu yaza doğru kurur.

Kalker dağları bu kadar şiddetli parçalayan bu cılız akarsular kıyıda kayda değer bir ova oluşturamamıştır .

Bir cevap yazın